Zasilimy Cię
pozytywną energią

O NAS

Firma T-ENERGY rozpoczęła swoją działalność w 2018. Na początku funkcjonowała jako T-ENERGY Łukasz Tyburski, jednak w związku z dynamicznym rozwojem w 2021 została podjęta decyzja o utworzeniu T-ENERGY Sp. z o.o. która przejęła całość doświadczenia oraz kadrę firmy T-ENERGY Łukasz Tyburski.

Nasze działania skupiają się na wykonywaniu projektów z zakresu rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz kompleksowej obsługi projektów w zakresie farm fotowoltaicznych. Dzięki współpracy z wieloma partnerami możemy zaoferować kompleksową usługę, uwzględniającą również automatykę i telemechanikę stacyjną, projektowanie instalacji wnętrzowych, wykonawstwo, czy wykonanie projektów wielobranżowych (sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodne, kanalizacyjne). Oferujemy całościowe wykonanie powierzonych prac, począwszy od uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienie jej w niezbędnych instytucjach. Powierzając nam swoje projekty masz pewność, że doprowadzimy sprawę do końca. W każdej chwili możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo.

OFERTA

Głównym aspektem naszej działalności jest wykonywanie projektów w zakresie elektroenergetyki niskich i średnich napięć.

Doradztwo

Oferujemy pomoc w zakresie sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej. Zawsze chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata pracy.

Nadzór budowlany

Pełnimy funkcję inspektora nadzoru budowlanego.

PROJEKTOWANIE

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania:

Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i powykonawcze. 

Jesteśmy gotowi podjąć każde wyzwanie!